Gå till innehållet

Osion alasivut

Vanliga frågor om arbetarskyddsval

Arbetarskyddsfullmäktigen och dennes två ersättare som representerar arbetstagarna på arbetsplatsen väljs genom val som arrangeras av arbetstagarna. På större arbetsplatser väljs dessutom övriga medlemmar till arbetarskyddskommittén. Om man därtill kommit överens om att välja skyddsombud på arbetsplatsen, väljs de under samma val.

Vid arbetarskyddsvalet väljer arbetstagarna en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare för denna till sina företrädare, om minst 10 arbetstagare arbetar regelbundet på arbetsplatsen. Dessutom kan ytterligare medlemmar väljas till arbetarskyddskommissionen vid behov. Om man på arbetsplatsen har kommit överens om val av arbetarskyddsombud, väljs även dessa vid samma tidpunkt.

App för arbetarskyddsval

Appen är ett kostnadsfritt verktyg som gör det enkelt att införa en elektronisk omröstning i arbetarskyddsval. För att kunna använda appen krävs registrering och godkännande av serviceavtalet. 

1. Gå till inloggningssidan.

2. Klicka på ”Ny användarregistrering”.

3. Ange din e-postadress och skapa ett lösenord för att registrera dig. Notera lösenordet för dig själv.

4. Du kommer att få en länk för att verifiera din e-postadress

5. Länken i ditt e-postmeddelande tar dig till valappen -> Första gången du använder den öppnas ett serviceavtal. Acceptera avtalet för att komma vidare.

6. Efter godkännande kommer du till sidan ”En ny användare har skapats lyckat”.

 7. Klicka på ”Tillbaka till inloggning”.

1. Logga in på valappen med din e-postadress och lösenordet du skapade.

2. Använd knappen [Luo uusi vaali] ([Skapa nytt val]) för att skapa ett nytt val och ange valinformationen. Tryck sedan på [Tallenna] ([Spara])

3. Lägg till kandidater

    Fråga kandidaten om hens data kan anslutas till det elektroniska systemet.

    Tryck på knappen [Ehdokkaat] ([Kandidater]).

    Tryck på [Luo ehdokas] ([Skapa kandidat]) för att skapa kandidater en efter en. Tryck på [Tallenna] ([Spara])

När du har sparat alla kandidater, tryck på [Numeroi ja vahvista ehdokasasettelu] ([Numrera och bekräfta nomineringen]) – efter det kan du inte längre redigera kandidaterna

Klicka på [Vahvista ehdokaslista] ([Bekräfta kandidatlista])

Klicka på ”palaa takaisin” (”gå tillbaka”).

4. Lägg till röstare

Fråga hen som levererar listan om röstarnas e-postaddresser kan anslutas till det elektroniska systemet.

Du kan lägga till röstare under röstningsperioden.

Med knappen([Röstare]) lägger du till röstare en efter en eller importerar dem som en fil. Tryck på ([Spara]) för att spara röstare.

([Bekräfta röstarlista]) – Systemet ber dig ännu bekräfta att (Vill du verkligen bekräfta röstarlistan för valet), tryck på ([Bekräfta röstarlista])

Klicka på ”palaa takaisin” (”gå tillbaka”).

5. Skicka en röstningslänk till röstarna när röstningstiden börjar.

Använd knappen [Röstare] för att gå till röstningslistans sida

Du kan skicka:

E-post till röstarna (innehåller inte en röstningslänk)

En röstningslänk till dem som ännu inte har röstat

En röstningslänk till dem som ännu inte har fått en röstningslänk.

6. När röstningstiden är slut låser du valet med knappen [Lås resultat].

7. Du kan se röstningsresultaten genom att trycka på [Röstningsresultat]-knappen.

8. Registrera resultatet i valprotokollet och publicera resultatet för personalen och arbetsgivaren. Modell till valprotokollet återfinns i Anvisningarna för arbetarskyddsval.

Organisering av val med hjälp av appen för arbetarskyddsval

 • Registrera dig som användare
 • Skapa val och ange grundläggande valinformation
 • Lägg till kandidater
 • Lägg till röstare
 • Efter att valet har börjat, skicka en röstningslänk från appen till väljarna
 • Lås valresultatet när röstningstiden är slut
 • Arbetarskyddsval och tillhörande data raderas två veckor efter röstningens slut. I samband med detta raderas också användarnamn. 

Arbetarskyddsvalanvisningar för olika branscher

Arbetarskyddsval sammandrag

 1. Arbetsgivaren och företrädarna för arbetstagarna kommer överens om arrangemangen för valet.
 2. Valet kan förrättas i form av urnelval, postval eller elektronisk röstning.
 3. Arbetsgivaren ger valkommittén en förteckning över dem som står i anställningsförhållande och en lokal för valet.
 4. Företrädarna för arbetstagarna bildar en valkommitté som sköter de praktiska arrangemangen vid valet.
 5. Valet inleds med kandidatnominering.
 6. Valsätt är val jämte omröstning, valmöte eller sämjoval.
 7. Valkommittén meddelar resultatet.
 8. Arbetsgivaren meddelar samarbetspersonerna inom arbetarskyddet till Arbetarskyddscentralen.

Grundkurs i arbetarskydd

Kursen ger grundläggande kunskap om arbetarskyddslagstiftningen, arbetarskyddssamarbetet och rekommendationer för arbetssäkerhet.

Läs mera om grundkurs i arbetarskydd i Arbetarskyddscentralens kurskalender(du flyttas till en annan tjänst)