Gå till innehållet

Företagshälsovården bedömer behovet av handledning och rådgivning med en arbetsplatsutredning, hälsoundersökningar och företagshälsovårdens övriga metoder.

Företagshälsovårdens yrkespersoner och experter ska tillhandhålla rådgivning, handledning och respons till arbetsgivaren och arbetstagarna

Arbetsgivaren, arbetsplatsens arbetarskyddskommission och arbetarskyddsfullmäktige har rätt att få uppgifter från företagshälsovården, som har betydelse för utvecklingen av arbetstagarnas hälsa samt arbetsplatsens hälsoomständigheter. En arbetstagare kan på motiverade grunder begära att få en utredning över sin arbetsbelastning från företagshälsovården.