Gå till innehållet

Osion alasivut

Utveckling av arbetarskydd

Arbetsplatsernas verksamhetsmiljö och kundernas krav ändras och orsakar ett ständigt behov av modifikationer. Diskussioner som förs på arbetsplatsen mellan ledningen och personalen är i nyckelroll för att vara medveten om ändringar som sker. I utvecklingsarbetet ska man inte endast fokusera på problem utan också kunna utnyttja arbetets resurser. Med hjälp av resurserna stärker man positiva erfarenheter av att utveckla arbetsplatsen.

Utveckling av arbetarskyddet och arbetarskyddssamarbetet

Arbetsgivaren och arbetstagarna ska tillsammans upprätthålla och kontinuerligt förbättra arbetarskyddet på arbetsplatsen. Kontinuerlig utveckling av arbetarskyddet avser förutseende ingripande, inte enbart när något otrevligt redan har hänt. Detta kräver kompetent och ansvarsfull ledning av arbetarskyddet samt arbetarskyddssamarbete.

Samarbetet inom arbetarskyddet bygger på lag