Gå till innehållet

Osion alasivut

Arbetsgivarens omsorgsplikt

I praktiken realiseras arbetsgivarens ansvar och skyldigheter så att hen delegerar sin befogenhet åt cheferna i linjeorganisationen. Chefernas arbetarskyddsansvar avgörs i enlighet med de befogenheter som hör till arbetsbeskrivningen.

Att utreda faror och bedöma risker i arbetet

Genom att utvärdera arbetets risker får man en helhetsbild av tillståndet på arbetsplatsens arbetarskydd och arbetshälsa samt utvecklingsbehov. Skyldigheten att utreda faror grundar sig på arbetarskyddslagen och gäller alla arbetsgivare oberoende av bransch och antal arbetstagare.

Verksamhetsprogram för arbetarskyddet

Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet fastställer målen för arbetshälso- och arbetssäkerhetsverksamheten på arbetsplatsen och för verksamheten som upprätthåller personalens arbetsförmåga.

Introduktion och arbetsinstruktion

Introduktion och arbetsinstruktion är proaktiv säkerhetsverksamhet. Brister i arbetsinstruktionen är en vanlig orsak till arbetsolycksfall. En väl genomförd introduktion förebygger också skadlig belastning och hjälper arbetstagaren att anpassa sig till arbetsgemenskapen.

Planering av arbetet och arbetsmiljön

Vid planeringen av arbetsmiljön ska arbetsgivaren se till att planeringen tar hänsyn till aspekter som gäller arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Vid planeringen och dimensioneringen av arbetet beaktas arbetstagarnas fysiska och psykiska förutsättningar.