Gå till innehållet

Arbetsplatsens identifiering av faror och riskbedömning samt arbetsplatsutredning utgör grunden för planeringen av första hjälpen-beredskapen. Ändamålsenlig första hjälpen-beredskap (behovet av utbildnings- och första hjälpen-utrustning) planeras i samarbete med arbetarskyddet, företagshälsovården och vid behov tillsammans med befolkningsskyddet och räddningsväsendet.

Det är också bra att fastslå behovet av antalet utbildade personer samt utbildningens innehåll (FHJ 1, FHJ 2, Livräddande första hjälpen) i arbetarskyddets verksamhetsprogram och även företagshälsovårdens verksamhetsplan. Därtill anges vem som upprätthåller registret över utbildade på arbetsplatsen och har hand om första hjälpen-utrustningen.

Arbetsgivaren ser till att personalen får tillräcklig introduktion i första hjälpen-arrangemangen samt instruktioner för att tillkalla hjälp vid ett olycksfall. Arrangemangen för första hjälpen inkluderar även nödvändig rådgivning och handledning för hantering av psykiska reaktioner som beror på arbetet eller arbetssituationer.

Utbildning i första hjälpen kan ges av en person som fått behörig utbildning för utbildare i första hjälpen. Personalens kunskaper i första hjälpen upprätthålls med regelbunden utbildning och övningar, varpå man samtidigt granskar instruktionernas ändamålsenlighet.

Arbetsgivaren kan inkludera kostnaderna för första hjälpen-utbildning i enlighet med företagshälsovårdens verksamhetsplan i företagshälsovårdens ersättningsansökan till FPA.

Vid bedömningen av behovet av utbildning i första hjälpen är det bra att även beakta övriga personer som vistas på arbetsplatsen, såsom kunder.