Gå till innehållet

Målet är en verksamhet som effektivt främjar arbetet, arbetsförhållandena, arbetstagarnas hälsa och arbets- och funktionsförmågan. Företagshälsovårdssamarbetet är en del av den förebyggande verksamheten på arbetsplatsen, som har som mål att i tid identifiera och ingripa i missförhållanden på arbetsplatsen.

Samarbetet mellan arbetsplatsen och företagshälsovården inleds då arbetsgivaren ordnar företagshälsovårdstjänster för sin personal. Ett fungerande samarbete förutsätter en regelbunden diskussion om och bedömning av uppnåendet av gemensamma mål. Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis(öpnas i nytt fönster, du flyttas till en annan tjänst) förutsätter företagshälsovårdssamarbete.

Stöd för arbetsförmågan hör till arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter och den lagstadgade företagshälsovården. För det behövs ett tätt samarbete, överenskommen praxis och en tydlig arbetsfördelning mellan arbetsgivaren och företagshälsovården.

Arbetsgivaren och företagshälsovården utarbetar tillsammans en skriftlig beskrivning av praxis för hantering och uppföljning av arbetsförmågan och för tidigt ingripande. Arbetsgivaren ska följa upp arbetstagarnas arbetsförmåga och då arbetsförmågan är äventyrad, förfara enligt den överenskomna modellen i samarbete med företagshälsovården. Praxis som främjar och stödjer arbetsförmågan utgör förebyggande verksamhet som baserar sig på arbetsplatsens behov och den fortsätter under hela arbetskarriären.