Gå till innehållet

Resultaten från arbetsplatsens egen riskbedömning beaktas också i verksamhetsplanen. Då utgår verksamhetsplanens innehåll från arbetsplatsens behov och den innehåller väsentliga åtgärder för stöd av arbetsförmågan samt förebyggande av problem med arbetsförmågan.

Verksamhetsplanen skall behandlas tillsammans med arbetstagarna till exempel i arbetarskyddskommissionen eller med arbetarskyddsfullmäktigen.

Verksamhetsplanen ska inkludera kontaktuppgifter till företagshälsovårdstjänstens producenter, arbetsplatsens behov och verksamhetens mål samt metoder för att förverkliga företagshälsovården och deras producenter:

I verksamhetsplanen beskrivs också

Om arbetsgivaren erbjuder sina arbetstagare sjukvårdstjänster utöver lagstadgad företagshälsovård, framkommer dessa tjänsters omfattning och innehåll i verksamhetsplanen.

Företagshälsovårdens verksamhetsplan granskas varje år. Tillsammans med företagshälsovården bedömer arbetsgivaren och arbetstagarna företagshälsovårdens verksamhet och dess effektivitet. I detta sammanhang kan man göra förändringar i följande års verksamhetsplan utgående från till exempel nya undersökningar eller utredningar som gjorts på arbetsplatsen.