Gå till innehållet

Information som ska anmälas till personregistret för arbetarskyddet

Lagen om personregister för arbetarskyddet(öpnas i nytt fönster, du flyttas till en annan tjänst) förutsätter att arbetsgivaren anmäler kontaktuppgifterna och födelsedatumet på följande personer som blivit valda eller utnämnda på arbetsplatsen:

Därtill anmäls information gällande arbetsgivaren och arbetsplatsen samt producenten för företagshälsovården. En arbetsplats i personregistret för arbetarskyddet syftar till arbetarskyddets samarbetsarbetsplats, d.v.s. den helhet inom vilken samarbetet är arrangerat.

Arbetsgivaren kan också enligt eget tycke anmäla kontaktuppgifterna på heltidsanställda arbetarskyddssakkunniga samt företagsläkare, arbetspsykologer, företagshälsovårdare och arbetsfysioterapeuter.

Anmälan till personregistret för arbetarskyddet

Anmälan till personregistret för arbetarskyddet lämnas in av arbetarskyddschefen eller någon annan person som arbetsgivaren utser. Anmälan görs elektroniskt på adressen www.ttkrekisteri.fi(öpnas i nytt fönster, du flyttas till en annan tjänst).

Anmälan till personregistret för arbetarskyddet görs för varje valperiod eller då uppgifterna annars ändrats. Uppgifterna skall också uppdateras om den hittillsvarande arbetarskyddspersonalen fortsätter i samma uppgifter.

Arbetarskyddscentralen skickar arbetarskyddschefen en påminnelse om att samarbetsperioden löper ut två månader i förväg.

Användning av uppgifter i personregistret för arbetarskyddet

Uppgifter som anmälts till personregistret för arbetarskyddet används till att förmedla information om arbetarskyddet och arrangering av arbetarskyddsutbildning. Arbetarskyddscentralen använder registrets uppgifter till att marknadsföra sin egen utbildning och förmedla sitt material för arbetarskyddet. Kontaktuppgifter kan också överlämnas till organisationer, föreningar och andra som ordnar arbetarskyddsutbildning för att förmedla material och utbildningsinformation.