Gå till innehållet

Arbetarskyddskommitténs sammansättning

Arbetarskyddskommittén har fyra, åtta eller tolv medlemmar. Utav medlemmarna representerar en fjärdedel arbetsgivaren och hälften den grupp av arbetstagare eller arbetstagare i tjänstemannaställning som är den större och en fjärdedel den grupp som är den mindre av dessa grupper.

Arbetsgivaren utser sina representanter i arbetarskyddskommittén. Arbetarskyddsfullmäktigen är som arbetstagarnas representant en självskriven medlem i kommittén, de andra representanterna väljs i samband med valet av arbetarskyddsfullmäktigen.

I stället för att inrätta en arbetarskyddskommitté kan man på arbetsplatsen komma överens om ett ersättande samarbetsarrangemang.

Arbetarskyddskommitténs uppgifter

Arbetarskyddets allmänna samarbetsärenden som gäller en omfattande arbetstagargrupp och arbetsplatsen behandlas i arbetarskyddskommittén eller i ett motsvarande samarbetsorgan.

Arbetarskyddskommitténs centrala uppgifter är att göra utvecklingsförslag gällande arbetarskyddet och arbetshälsan åt arbetsgivaren, följa med genomförandet av arbetarskyddets verksamhetsprogram och företagshälsovården samt göra utvecklingsförslag gällande dem.

Arbetarskyddskommittén har också som uppgift att göra förslag gällande ordnande av arbetarskyddsutbildning, handledning och insättande i arbetet samt att delta i verksamhet som uppehåller arbetsförmågan.