Gå till innehållet

Arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter i arbetarskyddet realiseras individuellt och även via representanter i arbetarskyddets samarbetsförfarande. Arbetstagaren ska följa arbetsgivarens instruktioner och bestämmelser och informera chefen om farliga situationer som hen observerat.

Arbetstagaren har rätt att vägra att utföra arbetet om det medför allvarlig risk för liv eller hälsa. Att vägra att utföra arbetet grundar sig på arbetarskyddslagen. Sådan vägran är endast möjlig om risken inte kan undvikas genom andra omedelbara åtgärder.

Arbetstagaren har rätt att lämna förslag för att förbättra arbetsplatsens säkerhet och hälsosamhet samt rätt att få respons från arbetsgivaren på de anmälningar och förslag som arbetstagaren har lämnat.

Individens arbetarskyddsansvar