Gå till innehållet

Osion alasivut

Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Arbetsolycksfall förebyggs genom att riskfaktorerna identifieras och elimineras helt och hållet eller minimeras om eliminering inte är möjligt. Vid identifiering av risker för olycksfall ska man också beakta särskilda situationer förknippade med arbetet, såsom förhållanden som avviker från det normala.

Fysikaliska agenser

Identifiering, kartläggning och bekämpning av fysikaliska agenser såsom värmeförhållanden, buller och vibrationer samt kemiska och biologiska riskfaktorer på arbetsplatsen kallas arbetshygien.

Kemiska och biologiska agenser

Identifiering, kartläggning och bekämpning av fysikaliska agenser såsom värmeförhållanden, buller och vibrationer samt kemiska och biologiska riskfaktorer på arbetsplatsen kallas arbetshygien.

Maskiner, utrustning och arbetsredskap

I författningarna om maskinsäkerhet ligger ansvaret för säkerheten hos maskinernas planerare, tillverkare och säljare och hos arbetsgivare som skaffar och använder maskiner.

Säkra arbetssätt

Att främja säkerheten på arbetsplatsen är systematisk verksamhet som tar hänsyn till verktyg, arbetsmiljö, arbetsmetoder, organisationens verksamhet och arbetssätt.