Gå till innehållet

När arbetarskyddsansvaret som ingår i chefernas arbetsbeskrivningar och befogenheter är tydligt definierade på arbetsplatsen undviks farliga situationer orsakade av oklara arbetsuppgifter. Det är bra idé att anteckna arbetsuppgifternas arbetarkyddsansvar i arbetarskyddets verksamhetsprogram.

Att leda arbetsäkerhet i praktiken

Arbetarskyddssamarbete är viktigt för en god säkerhetsarbete på arbetsplatsen. Det gör det möjligt för arbetstagarna delta i hanteringen av arbetarskyddsfrågor.

En konstruktiv diskussion mellan arbetsgivaren och arbetstagarna skapar en säkerhetskultur där relationerna bygger på samarbete, förtroende och gemensam problemlösning.

Arbetarskyddsansvarets roller

Högsta ledningen

Mellancheferna

Arbetsledarna

Arbetsskyddspersonalens ansvar

Personer inom arbetarskyddssamarbetet kan endast ansvara för arbetarskyddet om de arbetar i linjeorganisationen i en befattning som innefattar befogenhet och ansvar i arbetarskyddsfrågor.